Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

637 publicaties

Havenzicht (74 kB)

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Havenzicht 36

20-02-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Eekhoornstraat (162 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Eekhoornstraat ten behoeve van huisnummer 115.

20-02-2017 | Ruimtelijke plannen

Globeplein (74 kB)

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Globeplein 43 (oude situatie)

20-02-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Globeplein (195 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Globeplein ten behoeve van huisnummer 43 (nieuwe situatie).

20-02-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Poldermolenweg (116 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Poldermolenweg ten behoeve van huisnummer 1

20-02-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Lotusbloemweg (116 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lotusbloemweg ten behoeve van huisnummer 116.

20-02-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Naamgevingsbesluit Almere Hout (61 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Hout, de namen Emmanuel Levinaslaan, Rumilaan, John Lockeweg, Spinozalaan, Karl Marxweg en Vrije Vogellaan vast te stellen.

20-02-2017 | Overig

Uitsluitend recht houtafval (72 kB)

HVC een uitsluitend recht te verlenen als bedoeld in artikel 1.1 en 2.24 sub a Aanbestedingswet voor de op- en overslag, het transport en de verdere be- en verwerking van houtafval;

16-02-2017 | Overig

Machtiging collegeleden (71 kB)

Machtiging aan de tijdens de voorjaarsvakantie 2017 aanwezige leden van het college om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen (ondertekening conform volgorde van de vervangingsregeling)

14-02-2017 | Overig

Namenlijst ondermandaatbesluit (408 kB)

Vanwege een interne doorstroming van mevrouw M.van der Plas is de functie Programmamanager Almere Buiten per 1-9-2016 vacant gekomen. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is mevrouw W.I. Eijgendaal als meest geschikte kandidaat voor deze functie bevonden. Mevrouw W.I. Eijgendaal is per 1-1-2017 begonnen bij Programmabureau Stad (PBS). Naar aanleiding van deze wijziging is de namenlijst van de budgethouders van PBS aangepast. Het ondermandaatsbesluit is ongewijzigd gebleven, deze is reeds eerder gepubliceerd.

09-02-2017 | Overig

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)