Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

494 publicaties

Besluit geheel intrekking omgevingsvergunning (71 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de bouwvergunning met kenmerk 80280 voor het bouwen van een tenniscentrum het perceel Koninginneweg 1 te Almere ingetrokken.

21-10-2016 | Overig

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Almere 2016 (AVOI 2016) en regelingen college, Legesverordening 2016 en Telecommunicatieverordening 2008 (78 kB)

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Almere 2016 vastgesteld, de Legesverordening 2016 gewijzigd, en de Telecommunicatieverordening 2008 ingetrokken.

20-10-2016 | Verordeningen

Jacob van Ruysdaelstraat (170 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Jacob van Ruysdaelstraat ter hoogte van huisnummer 26.

05-10-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Naamgevingsbesluiten (56 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: In Almere Hout de naam Buitenplaats Oosterwold vast te stellen.

05-10-2016 | Overig

Besluit richtlijnen Participatiewet september 2016 (76 kB)

Burgemeester en Wethouders van Almere hebben op 27 september 2016 besloten om de gewijzigde “Richtlijn uitkeringen Sociale Zaken Almere” vast te stellen. Het betreft de richtlijnen met betrekking tot de Participatiewet. Deze richtlijnen hebben betrekking op de gemeentelijke bevoegdheden die onder meer voortvloeien uit de Participatiewet. De wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van het basispakket babyuitzet, recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtsbijstand en overige bijzondere kosten met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als u informatie wilt verkrijgen over de gewijzigde richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Wieringa, Dienst Sociaal Domein, te bereiken onder telefoonnummer 14 036.

03-10-2016 | Overig

Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Walt Disneyplantsoen, Saffraanplein en Lavendelplantsoen (2 MB)

De burgemeester van Almere maakt bekend dat hij op 27 september 2016 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van het Walt Disneyplantsoen, het Saffraanplein en het Lavendelplantsoen te verlengen. Het cameratoezicht is ingesteld voor de periode van 1 oktober 2016 tot 1 februari 2017 . Dit besluit is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011. Het besluit treedt in werking per 1 oktober 2016. In de bijlage bij deze openbare bekendmaking treft u de aanwijzingsbesluiten aan.

30-09-2016 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (78 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanbrengen van 8 stalen buispalen ter hoogte van kunstwerk 228; onderdoorgang Spoordreef, ter hoogte van station Almere Centrum te Almere.

22-09-2016 | Overig

Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 (93 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 september 2016 heeft besloten de Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 vast te stellen. Uit het Woonlastenfonds worden bijdragen verstrekt aan minima voor wie een kwaliteitskorting op de huurtoeslag geldt. De Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

22-09-2016 | Verordeningen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (86 kB)

Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP), over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven.

22-09-2016 | Overig

Stopverbod De Polygoon (176 kB)

Instellen stopverbod ter hoogte van basisschool De Polygoon en gebiedskantoor Filmwijk, Hollywoodlaan 107-109 Almere Stad

22-09-2016 | Overig

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)