Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

730 publicaties

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (96 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Centrum Almere Buiten heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

31-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer (97 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

31-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Wijziging mandaatbesluit Stadsbeheer (71 kB)

De directeur Stadsbeheer van de gemeente Almere heeft op 23 mei 2017 de zestiende wijziging van het mandaatbesluit Stadsbeheer vastgesteld.

30-05-2017 | Overig

Brief blauwe zone Bette Davisstraat (66 kB)

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het voornemen om een verkeersbesluit te nemen in uw wijk voor een blauwe zone. Er is op 20 september 2016 een verkeersbesluit voor een stopverbod genomen om een veiligere verkeerssituatie te realiseren bij basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan.

24-05-2017 | Overig

Naamgevingsbesluit mei 2017 - 2 (71 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

24-05-2017 | Overig

Vertrokken Onbekend Waarheen week 22 (75 kB)

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen. Staat uw naam genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

23-05-2017 | Overig

Intrekken voorrangsregel evenementen (58 kB)

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 8 mei 2017 heeft besloten om de voorrangsregel uit paragraaf 11 van de beleidsnota “Nota evenementen in Almere 2015” in te trekken.

17-05-2017 | Evenementenvergunning

Verkeersbesluit oplaadlocatie Max Planckstraat (328 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Max Planckstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

16-05-2017 | Overig

Naamgevingsbesluiten mei 2017 (1 MB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - in Almere Poort, Duin, de naam Sterduinstraat vast te stellen en Muiderzandpad gedeeltelijk in te trekken. - In Almere Hout John Lockeweg, Frederik van Eedenweg, Rumilaan en Vrije Vogellaan te verlengen en tracé Hannah Arendtweg en Henri Bergsonweg te wijzigen. - In Almere Stad, Noorderplassen West, Bramzeil te verlengen. Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

16-05-2017 | Overig

Aanwijzen en inrichten IPA Hofmark 180 (146 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 180; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423596_423596.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)