Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

706 publicaties

Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor de delen Almere Poort Oost en Duin (129 kB)

Voor de delen Duin en Poort Oost in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant. Inloopbijeenkomst 9 mei 2017 Het concept ontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op dinsdag 9 mei 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, tijdens een inloopbijeenkomst in het Groenhorst College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere Poort. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor nadere toelichting op het plan en voor het beantwoorden van uw vragen.

26-04-2017 | Ruimtelijke plannen

Verkeersbesluit Middachtenlaan (173 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Middachtenlaan; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit Albert Helmanhof (261 kB)

BESLUITEN Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Albert Helmanhof; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit Pempastraat (324 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Pembastraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit W Bruinstraat (188 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de W. Bruinstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit Waalstraat (324 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Waalstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Naamgeving openbare ruimte (257 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: In Almere Haven en Almere Stad de namen Ouroboros Noord, Ouroboros Oost, Ouroboros Zuid, Ouroboros West en Gulden Middenweg vast te stellen.

18-04-2017 | Ruimtelijke plannen

Getekende Namenlijst PBS (122 kB)

13-04-2017 | Overig

Participatieverordening Almere 2017 (305 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 maart 2017 de Participatieverordening Almere 2017 heeft vastgesteld. Daarin wordt geregeld met welke instrumenten en voorzieningen de gemeente inwoners kan ondersteunen in de toeleiding naar werk. De Participatieverordening 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking. De Participatieverordening 2015 blijft gelden voor zover er sprake is van eerder ingezette voorzieningen zoals beschreven in artikel 22, Intrekken verordening en overgangsrecht.

12-04-2017 | Verordeningen

IPA poëziestraat 274 (226 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Poëziestraat 274; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 420328_420328.

10-04-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)