Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

724 publicaties

Intrekken voorrangsregel evenementen (58 kB)

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 8 mei 2017 heeft besloten om de voorrangsregel uit paragraaf 11 van de beleidsnota “Nota evenementen in Almere 2015” in te trekken.

17-05-2017 | Evenementenvergunning

Verkeersbesluit oplaadlocatie Max Planckstraat (328 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Max Planckstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

16-05-2017 | Overig

Naamgevingsbesluiten mei 2017 (1 MB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - in Almere Poort, Duin, de naam Sterduinstraat vast te stellen en Muiderzandpad gedeeltelijk in te trekken. - In Almere Hout John Lockeweg, Frederik van Eedenweg, Rumilaan en Vrije Vogellaan te verlengen en tracé Hannah Arendtweg en Henri Bergsonweg te wijzigen. - In Almere Stad, Noorderplassen West, Bramzeil te verlengen. Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

16-05-2017 | Overig

Aanwijzen en inrichten IPA Hofmark 180 (146 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 180; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423596_423596.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen IPA JA Brinkmanstraat 74 (94 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de J.A. Brinkmanstraat 74, kenteken 36-NF-GD.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen IPA Puerto Ricostraat 119 (94 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Puerto Ricostraat 119, kenteken 34-BH-ZH.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Inrichten en aanwijzen IPA Klimroospad 13 (161 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Klimroospad 13; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 424130_424130.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen en inrichten IPA Hofmark 21 (139 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 21; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423630_423630.

15-05-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Vastgesteld bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, gemeente Almere (115 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017 het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 11 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 juni 2017).

10-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Oost en Duin (208 kB)

Voor de delen Poort Oost en Duin in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld.

03-05-2017 | Ruimtelijke plannen

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)