Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Lotusbloemweg 63 (106 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Lotusbloemweg 63

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Korenbloemweg 17 (102 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Korenbloemweg 17.

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Kimwierde 409 (104 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Kimwierde 409

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Verandering Humberpad in fietsstraat in Bos der Onverzettelijken (373 kB)

De verandering van een deel van het Humberpad in fietsstraat in het Bos der Onverzettelijken te Almere Stad

06-09-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord, gemeente Almere (80 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

06-09-2017 | Ruimtelijke plannen

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Elementendreef (61 kB)

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het verwijderen van de begroeiing en het ophogen van de bufferzone van het monument op het perceel met de kadastrale aanduiding: Almere W 53, W55 (Rijksmonumentnummer 528003 / Locatie Elementendreef te Almere).

31-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Besluit algemeen belang opleidingen OFGV (65 kB)

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) besluit op basis van Artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet de bestaande economische activiteiten inzake het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en cursussen aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang.

31-08-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Salsastraat 156 (123 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Salsastraat 156.

31-08-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Sprotstraat 24 (128 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sprotstraat 24.

31-08-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Vastgesteld Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade (86 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 11 oktober 2017).

30-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: