Gemeenteblad Almere

bekendmakingen en publicaties per soort

Zoeken

Zoeken in oude publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

U vindt alle bekendmakingen vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl. Uitzondering hierop zijn nog de publicaties (WABO), evenementen en APV). Deze worden in de loop van 2018 toegevoegd.

Bekendmakingen bekijken

Bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Haasweg 172 (149 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Haasweg 172.

19-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Messiaenplantsoen 102 (68 kB)

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Messiaenplantsoen 102.

19-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Hendrik IJzerbrootlaan 32 (68 kB)

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Hendrik IJzerbrootlaan 32.

19-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Bartokweg 21 (200 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Bartokweg 21.

19-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats J.J. Slauerhoffstraat 78 (192 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de J.J. Slauerhoffstraat 78.

19-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Gran Canariastraat (854 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Gran Canariastraat.

19-10-2017 | Overig

Verruiming openingstijden Paragon Zaalverhuur (53 kB)

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):

19-10-2017 | Overig

Aanmeldingsprocedure evenementen (59 kB)

Voor het evenementenseizoen 2018 heeft u tot 1 november 2017 de tijd om uw evenement aan te melden voor een plek op de evenementenkalender. De evenementenkalender wordt naar verwachting uiterlijk 1 december 2017 vastgesteld.

19-10-2017 | Evenementenvergunning

Ontwerp bestemmingsplan Schateiland (67 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Schateiland’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Hiermee wordt de verplaatsing van camping Waterhout, welke nu aan het Weerwater is gevestigd, mogelijk gemaakt. Het plan maakt verblijfsrecreatie mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 29 november 2017). Op 6 november is er van 19:00 – 21:00 uur een inloopavond in restaurant BoatHouse, Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere.

18-10-2017 | Ruimtelijke plannen

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Septemberstraat 35 (68 kB)

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Septemberstraat 35.

13-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: