Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Evenementenaanvraag hardloopevenement Almere Poort (152 kB)

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:30 van Almere Recreatief hardloopevenement in Almere Poort tussen 27 en 30 september.

13-08-2015 | Evenementenvergunning

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (147 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monolithisch afwerken van een vloer van een kelder aan Olivier van Noordstraat 32 te Almere.

12-08-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (287 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

07-08-2015 | Overig

Vastgesteld bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen, Almere Haven (186 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 10 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 september 2015).

07-08-2015 | Ruimtelijke plannen

Intrekken omgevingsvergunning Hefbrugweg bouwen (144 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 80427 voor de activiteit bouwen voor het vergroten van een bedrijfshal op het perceel Hefbrugweg 77 te Almere ingetrokken.

03-08-2015 | Overig

Intrekken omgevingsvergunning Hefbrugweg slopen (144 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 80200 voor de activiteit slopen voor de overdekte opslagruimte en loading dock op het perceel Hefbrugweg 77 te Almere ingetrokken.

03-08-2015 | Overig

Vastgesteld bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand, Almere Haven (224 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 14 september 2015).

31-07-2015 | Ruimtelijke plannen

Wet Geluidhinder hogere waarden Spoordreef (180 kB)

Vaststellen hogere waarden volgens de Wet Geluidhinder voor het herbestemmen van Spoordreef 40-46, kenmerk 144355.

31-07-2015 | Overig

Evenementen aanvraag Festival 2 Turven Hoog (150 kB)

Aanvraag voor een vergunning volgens artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor het organiseren van een evenement: Festival 2 Turven Hoog, van 30 september tot en met 5 oktober, Voetnoot en Stadhuisplein.

31-07-2015 | Evenementenvergunning

Naamgevingsbesluiten juli 2015 (199 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: • In Almere Buiten de naam Lombokstraat vast te stellen. • In Almere Hout de begrenzing van Vogelhorst te wijzigen.

28-07-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...