Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Treasurystatuut 2015 (366 kB)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 april 2015 besloten het Treasurystatuut 2015 vast te stellen.

17-06-2015 | Overig

Voorbereidingsbesluit Almere Centrum Weerwater, Almere (155 kB)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft verklaard dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor het gebied Almere Centrum Weerwater. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 15 juni 2015 voor een ieder ter inzage.

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, Almere Hout (152 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli).

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Staatsliedenwijk, Almere Stad (155 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Staatsliedenwijk een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 29 juni een inloopavond gehouden in buurtcentrum ’t Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om u een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (147 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het vervangen van liggers nabij de Hollandse Brug (Kunstwerk 59A) te Almere.

12-06-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (163 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monteren van liggers over de A6 en afrit 3.

12-06-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (147 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanleggen van de onderdoorgang Guilmetpad (kunstwerk 60) en ecopassage 10 te Almere.

12-06-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (148 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het trekken van damwanden op de kruising Hogering - Audioweg (Kunstwerk 66) te Almere.

05-06-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (147 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monteren van liggers nabij de Pampuspoort/ Poortdreef (Kunstwerk 46a) te Almere.

05-06-2015 | Overig

Ontwerp bestemmingsplan Vogelhorst, Almere Hout (189 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Vogelhorst een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juli 2015). Inloopavond Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 17 juni 2015 een inloopavond gehouden in het Pannenkoekenrestaurant Dubbel-op “De Kemphaan” aan het Kemphaanpad 8. U kunt vrij inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden

05-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...