Gemeenteblad Almere

bekendmakingen en publicaties per soort

Zoeken

Zoeken in oude publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

U vindt alle bekendmakingen vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl. Uitzondering hierop zijn nog de publicaties (WABO), evenementen en APV). Deze worden in de loop van 2018 toegevoegd.

Bekendmakingen bekijken

Bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Gehandicaptenparkeerplaats | 397 publicaties

Glenn Millerweg (68 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 107

08-12-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Neerhof 18 (130 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Neerhof 18.

05-12-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Mies Deinumplantsoen (57 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Mies Deinumplantsoen 13

27-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Paukenstraat (155 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Paukenstraat 79

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Jimi Hendrixstraat (161 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover Jimi Hendrixstraat 58

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Jimi Hendrixstraat (57 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover Jimi Hendrixstraat 58

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Paardebloemstraat (57 kB)

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Paardebloemstraat 22

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Sluis (86 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sluis 78

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Jan Wiegersstraat (68 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Jan Wiegersstraat 63

22-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 216 (128 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 216

28-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: