Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Verandering Humberpad in fietsstraat in Bos der Onverzettelijken (373 kB)

De verandering van een deel van het Humberpad in fietsstraat in het Bos der Onverzettelijken te Almere Stad

06-09-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord, gemeente Almere (80 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

06-09-2017 | Ruimtelijke plannen

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Elementendreef (61 kB)

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het verwijderen van de begroeiing en het ophogen van de bufferzone van het monument op het perceel met de kadastrale aanduiding: Almere W 53, W55 (Rijksmonumentnummer 528003 / Locatie Elementendreef te Almere).

31-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade (86 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 11 oktober 2017).

30-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanpassen fietspad Amstelveenstraat 41-51 (247 kB)

Verkeersbesluit aanpassen fietspad in rijweg ter hoogte van Amstelveenstraat 41 t/m 51 in Almere Stad.

29-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving openbare ruimte Almere Poort en Hout (739 kB)

Met het mandaat van het college van B en W van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Poort Duin en Olympiakwartier Oost de naamgeving te veranderen van een aantal tracés en in Almere Hout de naam Reimslaan vast te stellen en het tracé Kathedralenpad te verlengen.

01-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Besluit intrekken bouwvergunning Kemphaanpad 20 (61 kB)

Burgemeester en wethouder van de gemeente Almere hebben de bouwvergunningen met kenmerk 50551 en 70952 voor het bouwen van een landbouwschuur en bedrijfswoning, op het adres Kemphaanpad 20 te Almere ingetrokken.

01-08-2017 | Ruimtelijke plannen

Ontrekking Weg 1940-1945 aan het openbaar verkeer (63 kB)

Het college van B en W van Almere besluit (volgens artikel 156 Gemeentewet en artikel 1, zesde lid Algemeen delegatiebesluit Almere 2011) de Weg 1940-1945 in het Bos der Onverzettelijken (kadaster nr. 7358, 7595) op grond van artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken.

26-07-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving openbare ruimte Gemberpad en Korianderhof Almere Stad (336 kB)

Met het mandaat van het college van B en W van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Stad de namen Gemberpad en Korianderhof vast te stellen.

19-07-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving openbare ruimte Almere Hout (134 kB)

Naamgevingsbesluit openbare ruimte in Almere Hout om de naam Tureluurdwarsstraat vast te stellen en het tracé Auguste Comteweg te verlengen.

13-07-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: