Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Ombouwen fietspad Rie Mastenbroek sportpark (274 kB)

Verkeersbesluit ombouwen van een bestaande toegangsweg tot verplicht fietspad voor Rie Mastenbroeksportpark in Almere Stad.

06-07-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanleg fietspad ter hoogte van De Binderij (189 kB)

De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek ter hoogte van De Binderij met huisnummers 70-72 in Almere Stad

06-07-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (96 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Centrum Almere Buiten heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

31-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer (97 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

31-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, gemeente Almere (115 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017 het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 11 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 juni 2017).

10-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Oost en Duin (208 kB)

Voor de delen Poort Oost en Duin in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld.

03-05-2017 | Ruimtelijke plannen

Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor de delen Almere Poort Oost en Duin (129 kB)

Voor de delen Duin en Poort Oost in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant. Inloopbijeenkomst 9 mei 2017 Het concept ontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op dinsdag 9 mei 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, tijdens een inloopbijeenkomst in het Groenhorst College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere Poort. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor nadere toelichting op het plan en voor het beantwoorden van uw vragen.

26-04-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving openbare ruimte (257 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: In Almere Haven en Almere Stad de namen Ouroboros Noord, Ouroboros Oost, Ouroboros Zuid, Ouroboros West en Gulden Middenweg vast te stellen.

18-04-2017 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark, Almere Stad (88 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Kruidenwijk en Beatrixpark een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 10 mei 2017).

29-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk (125 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).

22-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: