Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Besluit wijziging van de nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015 (80 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 28 februari 2017 de Nadere regels tot wijziging (achtste wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld. Met deze wijziging van de Nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015 is bepaald dat voor de omschrijving van “gebruikelijke hulp” in relatie tot onder meer het verlenen van een PGB voor mantelverzorgers het CIZ-protocol gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Tevens is met deze wijziging de bepaling geschrapt dat de eerste 14 uur per week huishouden van informele ondersteuning wordt beschouwd als inzet van de eigen kracht waarvoor geen PGB zal worden toegekend. Het besluit tot wijziging van de nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

21-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (86 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om: - Bestemmingsplan Hanny Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark; - Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark; - Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark.

15-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Messiaenplantsoen (173 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Messiaenplantsoen 52.

28-02-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening (95 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 23 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 5 april 2017).

22-02-2017 | Ruimtelijke plannen

Eekhoornstraat (162 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Eekhoornstraat ten behoeve van huisnummer 115.

20-02-2017 | Ruimtelijke plannen

Laadpunt Rentmeesterstraat (211 kB)

Voor elektrisch vervoer is een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk. Deze laadpalen worden op aanvraag van particulieren geplaatst. Aanvragers willen graag de mogelijkheid hebben hun elektrische auto op te laden in de buurt van de woning

09-02-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij (104 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 maart 2017).

25-01-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier (87 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

18-01-2017 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Waterwijk 2016 (91 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 het bestemmingsplan Waterwijk 2016 heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

18-01-2017 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade (88 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Floriade en omgeving een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 15 februari 2017).

04-01-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: