Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Laadpunt Wollegrasweg (377 kB)

Voor elektrisch vervoer is een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk. Deze laadpalen worden op aanvraag van particulieren geplaatst. Aanvragers willen graag de mogelijkheid hebben hun elektrische auto op te laden in de buurt van de woning.

02-05-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Muziekwijk (83 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor Muziekwijk een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 2 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 13 juni 2016). Op 10 mei is er van 17:00 – 19:00 uur een inloopmiddag/avond in buurtcentrum De Bazuin, Luitstraat1.

30-04-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Almere Buiten (85 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het Agrarisch gebied Buitenvaart een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 25 april 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 6 juni 2016).

22-04-2016 | Ruimtelijke plannen

Langshof 105 (308 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gebruikersgroep parkeerplaats op kenteken aan de Langshof ter hoogte van huisnummer 105

11-04-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant, Almere Hout (84 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Parapluplan ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 29 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 april 2016).

26-02-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Vogelhorst, Almere Hout (91 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 het bestemmingsplan Vogelhorst heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 1 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tot en met maandag 14 maart 2016.

29-01-2016 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving voorbereiding diverse bestemmingsplannen (76 kB)

15-01-2016 | Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Staatsliedenwijk vastgesteld (93 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 december 2015 het bestemmingsplan Staatsliedenwijk heeft vastgesteld. Op een enkel onderdeel zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 18 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 29 februari 2016)

15-01-2016 | Ruimtelijke plannen

Eerste wijziging Huisvestingsverordening Almere 2015 (368 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 heeft besloten de Huisvestingsverordening Almere 2015 te wijzigen (eerste wijziging).

22-12-2015 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: