Publicaties

Onder publicaties vindt u de kennisgevingen van de aanvragen en de bekendmakingen van de beslissingen op aanvragen met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning) en de Algemene plaatselijke verordening (APV) en betreft het:

  • Bouwen;
  • Aanleggen;
  • Strijdigheid bestemmingsplan;
  • Brandveilig gebruiken;
  • Handelsreclame;
  • Standplaatsen;
  • Terrasvergunningen;
  • Evenementenvergunningen.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Zoeken in alle vergunningen kan hier.

Zoeken in publicaties

Alle gepubliceerde vergunningen/aanvragen etc. ouder dan 6 weken kunt u vinden via deze zoekpagina.