Gemeenteblad Almere

bekendmakingen en publicaties per soort

Zoeken

Zoeken in oude publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

U vindt alle bekendmakingen vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl. Uitzondering hierop zijn nog de publicaties (WABO), evenementen en APV). Deze worden in de loop van 2018 toegevoegd.

Bekendmakingen bekijken

Bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Zonnebloemweg (138 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zonnebloemweg 2.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Zandwierd (88 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zandwierde 123.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Peppengouw (93 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Peppengouw 66.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Globeplein (58 kB)

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Globeplein 43 (oude locatie).

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Globeplein (179 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Globeplein 43.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Alkmaargracht 72 (124 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Alkmaargracht 72.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Locatellistraat (189 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Locatellistraat 13

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Grondzeilerplantsoen (87 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Grondzeilerplantsoen 20.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Kraaiennest nr.2 Almere. (104 kB)

Naar aanleiding van klachten over het ontbreken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Kraaiennest nr. 2 te Almere, is het verzoek ingediend om één algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. De aan te wijzen en in te richten algemene gehandicaptenparkeerplaats komt op het parkeerterrein gelegen t.h.v. Kraaiennest nr. 2 te Almere Stad.

02-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (50 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

02-10-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: