Gemeenteblad Almere

bekendmakingen en publicaties per soort

Zoeken

Zoeken in oude publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

U vindt alle bekendmakingen vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl. Uitzondering hierop zijn nog de publicaties (WABO), evenementen en APV). Deze worden in de loop van 2018 toegevoegd.

Bekendmakingen bekijken

Bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Amaryllishof 12 (252 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Amaryllishof 12

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats David Leanstraat 27 (68 kB)

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de David Leanstraat 27

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Karperweg 14 (67 kB)

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Karperweg 14.

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pinksterbloemweg 95 (105 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pinksterbloemweg 95

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Sesamstraat 6 (135 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sesamstraat 6.

12-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 306 (122 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 306

12-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Uitschrijven uit Basisregistratie Personen (65 kB)

Staat uw naam in de lijst uitschrijven uit Basisregistratie Personen genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

06-09-2017 | Overig

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Schoolwerf 128 (67 kB)

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Schoolwerf 128.

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Zandwierde 64 (103 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zandwierde 64.

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pinksterbloemweg 93 (102 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pinksterbloemweg 93.

06-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: