Uitleg over het gemeenteblad

Officiële bekendmakingen Elektronisch Gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders maakt wekelijks bekend welke besluiten het college of de raad wil nemen of heeft genomen. Bijvoorbeeld over het afgeven van een omgevingsvergunning, het vaststellen van een verordening, of een verkeersbesluit.

Sinds 1 januari 2011 worden deze officiële bekendmakingen niet langer volledig gepubliceerd in uw huis-aan-huis blad. De officiële bekendmakingen vindt u voortaan op deze pagina's. Dit gemeenteblad is de officiële publicatie. 

Bekendmakingen en publicaties

Onder "publicaties" treft u aan: 

  • Wabo-vergunningen (aangevraagd, verleend, geweigerd en ingetrokken). 
  • Besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV) met uitzondering van horeca- en exploitatievergunningen.

Hoe gebruik ik het gemeenteblad

In dit Gemeenteblad vindt u berichten van de gemeente Almere. Dit zijn mededelingen en bekendmakingen die de gemeente wil of moet publiceren. Deze berichten kunnen voor u belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, verordeningen en meldingen. 

Aan de bekendmakingen die in het Gemeenteblad gepubliceerd zijn, kunnen rechten worden ontleend. Een Gemeenteblad verschijnt zodra er een nieuwe publicatie is op gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen per e-mail

U kunt 24 uur per dag terecht op het Gemeenteblad voor het doorzoeken van de actuele gemeenteberichten. Als u zich aanmeldt voor een mailabonnement onder het kopje ‘Op de hoogte blijven’ ontvangt u de berichten van uw keuze automatisch in uw mailbox. Dit kan alleen voor bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).  Meer informatie hierover vindt u op zoek.overheid.nl

Hoe lees ik het Gemeenteblad?

In het Gemeenteblad kunt u de bekendmakingen en mededelingen doorzoeken op type/soort of op datum. Via de link ‘Publicaties (WABO) en APV’ kunt u bijvoorbeeld zoeken naar bekendmakingen en kennisgevingen op het terrein van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen). Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van- , en besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Daarnaast kunt u via deze link ook zoeken naar de bekendmaking van aanvragen voor- en besluiten op het gebied van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Te denken valt daarbij aan (een aanvraag voor) een evenementenvergunning of een standplaatsvergunning. In de bekendmakingen leest u waar en hoelang een (ontwerp-)besluit ter inzage ligt en of u uw zienswijze kenbaar kunt maken, dan wel bezwaar of beroep kunt indienen en eventueel een voorlopige voorziening kunt aanvragen. 

De bekendmaking van verordeningen kunt u vinden onder de link verordeningen onder het kopje ‘bekendmakingen en publicaties per soort’. De kennisgeving en bekendmaking van ruimtelijke plannen vindt u op deze link: www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen 

Wij maken u er tenslotte op attent dat het helaas (nog) niet mogelijk is om alle bekendmakingen en kennisgevingen digitaal in te zien of te doorzoeken. Bekendmakingen en kennisgevingen vóór 18 oktober 2011 zijn (niet digitaal) gepubliceerd in de Almere Vandaag. Bekendmakingen en kennisgevingen tussen 18 oktober 2011 en  1 februari 2015 treft u onder deze link aan: gemeenteblad.almere.nl/archief-gemeenteblad-tot-1-2-2015