Uitleg over het gemeenteblad

Officiële bekendmakingen Elektronisch Gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders maakt wekelijks bekend welke besluiten het college of de raad wil nemen of heeft genomen. Bijvoorbeeld over het afgeven van een omgevingsvergunning, het vaststellen van een verordening, of een verkeersbesluit.

Sinds 13 december 2017 worden deze officiële bekendmakingen digitaal gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Hoe gebruik ik het gemeenteblad

In dit Gemeenteblad vindt u de officiële mededelingen en bekendmakingen van de gemeente Almere tot 13 december 2017. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, verordeningen en meldingen. 

Aan de digitaal gepubliceerde bekendmakingen kunnen rechten worden ontleend. U vindt ze vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen per e-mail

U kunt 24 uur per dag terecht op de site voor het doorzoeken van de actuele gemeenteberichten. Als u zich aanmeldt voor een mailabonnement onder het kopje ‘Op de hoogte blijven’ ontvangt u de berichten van uw keuze automatisch in uw mailbox. Meer informatie hierover vindt u op zoek.overheid.nl

Hoe lees ik het Gemeenteblad?

In het Gemeenteblad kunt u de bekendmakingen en mededelingen doorzoeken op type/soort of op datum. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar bekendmakingen en kennisgevingen op het terrein van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen). Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van en besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Of naar de bekendmaking van aanvragen voor- en besluiten op het gebied van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Te denken valt daarbij aan (een aanvraag voor) een evenementen- of standplaatsvergunning. In de bekendmakingen leest u waar en hoelang een (ontwerp)besluit ter inzage ligt en of u uw zienswijze kenbaar kunt maken, dan wel bezwaar of beroep kunt indienen en eventueel een voorlopige voorziening kunt aanvragen. 

Bekendmakingen en kennisgevingen vóór 18 oktober 2011 zijn (niet digitaal) gepubliceerd in de Almere Vandaag. Bekendmakingen en kennisgevingen tussen 18 oktober 2011 en 1 februari 2015 vindt u op: gemeenteblad.almere.nl/archief-gemeenteblad-tot-1-2-2015